"Toen ik in 1986 begon aan mijn informatica studie aan de TUE reisde ik elke dag per trein van Oss naar Eindhoven en vice versa. Dit deed ik in het gezelschap van 2 jongens die ik al kende van mijn middelbare school: Arjen Lammers en Sjaak Janssen.

We hadden altijd veel plezier onderweg met allerlei flauwekul en pranks (deuren van de trein laten dichtgaan zodat de laatste zijn tas achter moeten laten enz.). Sjaak had de gewoonte om achter volkomen onschuldige uitspraken van anderen "Dat zei Marie vannacht ook!" te kraaien. Voordat we het goed en wel beseften zaten we, inmiddels aangevuld met Gerry Vermeulen, dit continu te doen. We zijn zelfs colleges uitgezet omdat we het tijdens niet konden nalaten achter zinnen van de hoogleraar "Dat zei Marie vannacht ook!" te plakken. Dit gebeurde natuurlijk wel op een dusdanig volume dat de hele zaal wel moest beseffen dat we ontzettend leuk waren :-)

Na mijn studie heb ik het contact met Arjen en Sjaak verloren, maar Gerry en ik gingen vrolijk door met Marie-en wanneer we elkaar zagen. Het duurde tot 1996 voordat ik weer extreem veel begon te Marie-en tijdens mijn Novell opleidingstraject. Daarna is het nooit meer weggegaan en zelfs tot een nog grotere bloei gekomen met als hoogtepunt deze website (2002). In 2021 werd hij met responsive design opnieuw uitgebracht."

Idee & background story: Raymond Meijll. Site: Richard Karsmakers. Basis voorraad uitspraken: Raymond, Richard, Jeroen en Bertjan. Sinds 2021 wordt Richard ook geholpen door zijn vrouw Ruth en bonus zoon Oscar, en op 20 November 2023 werd de 1000e uitspraak toegevoegd.

Engelstalige versie